Storytelling och visuell kommunikation kan rätt kombinerat med företagens hållbarhetsarbete skapa en viktig effekt och förändring. Både i form av lönsamhet, stärkt varumärke och en social, ekonomisk eller miljömässig positiva påverkan. Jag har valt att fokusera på området visuell kommunikation och hur det kan användas i företagens hållbarhetskommunkation för att just uppnå detta - och att ge tillbaka. 

 

 

RÅDGIVNING OCH PRODUKTION

Som visuell storyteller med en strategisk bakgrund, lång erfarenhet av content marketing och reklam och stort intresse för att skapa en positiv påverkan har jag medverkat i flertal hållbarhetsrelatera projekt. Insatserna är dels strategiska, dels att med mitt team eller uppdragsgivare producera fram enheter som film, appar, digitala insatser, rapporter och magasin. Så vad är då visuell hållbarhetskommunikation? 

OM KRISTOFER SAMUELSSON

Som producent och fotograf inom  bild, film och visuellt innehåll skapar jag impact och positiv förändring. Med en strategisk och kreativ bakgrund rör jag mig obehindrat mellan visuell produktion och strategisk projektledning med roller som Creative Director, fotograf/DP, creative producer och rådgivare till reklambyråer, entreprenörer, organisationer och företag.

UTBILDNING

Strategisk Hållbarhetskommunikation 2017 Berghs School of Communication
Ekonomi, Teknik & Design Management, fil.kand.  
Södertörns Högskola, Kungliga Tekniska Högskolan, Konstfack 2004-2007
Visuell kommunikation, Konstfack 2013
Nationalekonomi, Stockholms Universitet 2008
Fotografi och visuellt skapande, Fotoskolan Stockholm 2009. 

 


 HÅLLBARHET | STRATEGI | INVESTMENT RELATIONS | FILM | BILDBANK | PRINT | DIGITAL | PR | CONTENT MARKETING


CASE - RACE FOR THE BALTIC

 
 
upload-34cc2610-67d8-11e6-abe2-cf9259ddbe23.png

RACE FOR THE BALTIC

Race For The Baltic, grundat av Niklas Zeenström som driver Zennström Philanthropies syftar till att hantera och lösa utmaningarna med Östersjön som tillhör världens mest förorenade vatten. En sjättedel av havets bottnar är döda på grund av övergödning. Med en lösningsorienterad aprroach och genom att samla krafter inom näringsliv, kommuner, entreprenörer, forskare och regeringar söker de finna hållbara lösningar, både för ett renare hav och för en hållbar ökad tillväxt i regionen. 

http://balticseacityaccelerator.com

UTMANING & INSATS

Sedan två och ett halvt år tillbaka har jag varit rådgivande och producerande part till teamet Race for the Baltic. Min grundidé och inställning var att ta komplicerad och detaljerad information och skapa enkel och tilldragande kommunikation som kan nå flera nivåer bland deras intressenter.  Efter att utvecklat en fungerande kommunikationsstrategi förankrat i både långa och korta mål arbetade vi ut allt mellan nya landningssidor, broschyrer, tog fram bildmaér,  film för projektet Baltic City Sea Accelerator och stöttade i diverse kommunkationsfrågor längs vägen. 

 

RFTB_Magasin_Highres_RFTB_Magasin_Highres__DSC6962.jpg
Skärmklipp 2018-05-14 15.24.31.png

 

ENHETER

- Rådgivning
- Kommunikationsstrategi
- Visuell Strategi
- Print
- Film
- Digital produktion
- Bildmaér/policy
- Script / Directing film

II RFTB_Magasin_Highres__DSC6941.jpg
RFTB_Magasin_Highres_RFTB_Magasin_Highres__DSC4335-2.jpg
 
_DSF9334.jpg