Bra visuell kommunikation speglar varumärkets värderingar och företagets kvalité genom alla kanaler - och till alla intressenter. Vi har lång erfarenhet med allt från att bygga hela årsredovisningar, arbeta löpande med företags Content Marketing, arbeta fram rekryteringskampanjer eller stärka internkommunikationen. 

 

ÅRSREDOVISNING | HÅLLBARHET | INVESTMENT RELATIONS | HR | INTERNKOMMUNIKATION
CONTENT | EMPLOYE BRANDING | INFORMATIONSFILM | PR | BILDBANK

 

 
 

CASE

 
Highres_Strängbetong_Cellen__DSC6639_Stockholm Creative Partner.jpg
Ref-1.jpg
Ref 2.jpg
Magasin S_highres__DSC6222.jpg

STRÄNGBETONG

Strängbetong levererar stommar och betongelement till stora konstruktioner, byggnader och infrastrukturprojekt. Under flera år har vi hjälpt dem med både Content strategi och genomförande med film, löpande publicering och bildbanker samt pressbilder.

- Film
- Bildank
- Pressbilder
- Content Marketing
- Bildpolicy

 
 

 
Lifestyle_20171004_Maskot_Workshop__DSC8396_Kristofer Samuelsson Photography_Kristofer Samuelsson Photography.jpg
Lifestyle Scandinavia  DSC9668__KRISTOFER SAMUELSSON PHOTOGRAPHY.jpg
Lifestyle Scandinavian_workshop__DSC8331_ __KRISTOFER SAMUELSSON PHOTOGRAPHY.jpg

BILDBANK

En bra bildbank har en stor variation i innehållet men med genomgående, tydlig tonalitet. Tillsammans med er undersöker vi, planerar och skissar fram passande koncept där bilderna kan användas brett i er kommunikation, i olika kanaler och för olika plattformar. Vi påstår att de bästa bildbankerna innehåller både porträtt, händelse, detalj, interaktion, miljö och generella bilder. Inte sällan laddade med energi, förtroende och med en autentisk känsla. 


 

SVERIGES KOMMUNIKATÖRER

Härligt gäng som är experter på kommunikation. Här har vi skapat effektiva och enkla porträtt som press- och kontaktbilder. 

 

 

EWORK

Ework Group är Scandinaviens största leverantör av att hyra ut kompetens inom teknik, management, telekom och IT. 

- Delårsrapport
- Årsredovisning
- Webb
- Strategisk Projektledning
- Pressbilder
- Content Marketing
- Print / Rapport
- Bildpolicys


 
Portfolio of _20171004 59.jpg
ICA Sverige Supermarket _DSC9288.jpg
image_ICA_Kristofer Samuelsson Photography 2014-48.jpg

ICA

När ICA Sverige behövde nytt visuellt koncept och produktion för affärsområdet Supermarket och deras butiker i ledet att skapa en bättre lokalanpassning och nå fler och yngre målgrupper hjälpte vi till både strategiskt och produktionsmässigt. Resultatet är fina Svart/vita bilder som används som bas till ICAs röda färg i butikerna och även som fönstertäckning. 

- Strategi & Analys visuell kommunikation
- Bildkoncept
- Bildproduktion

 


 
Images Only for RFTB__DSF9325_© Kristofer Samuelsson Photography 2016.jpg
upload-34cc2610-67d8-11e6-abe2-cf9259ddbe23.png
RFTB_Magasin_Highres_RFTB_Magasin_Highres__DSC6962.jpg
II RFTB_Magasin_Highres__DSC6941.jpg
RFTB_Magasin_Highres_RFTB_Magasin_Highres__DSC4335-2.jpg

RACE FOR THE BALTIC

Race For The Baltic, grundat av Niklas Zeenström under Zennström Philanthropies syftar till att hantera och lösa utmaningarna med Östersjön som tillhör världens mest förorenade vatten där en sjättedel av havets bottnar är döda på grund av övergödning. Med en lösningsorienterad aprroach och genom att samla krafter inom näringsliv, kommuner, bland entreprenörer, forskare och regeringar finna hållbara lösningar, både för renare av och skapa tillväxt.

 

http://balticseacityaccelerator.com

 

- Kommunikationsstrategi
- Visuell Strategi
- Print
- Film
- Webb Campaigns
- Bidlbank


 
Lifestyle Suntarbetsliv_bildbank_DSC5295_KRISTOFER SAMUELSSON PHOTOGRAPHY.jpg
Lifestyle Suntarbetsliv_bildbank_DSC5840_KRISTOFER SAMUELSSON PHOTOGRAPHY.jpg
Lifestyle Suntarbetsliv_bildbankDSC5498_KRISTOFER SAMUELSSON PHOTOGRAPHY.jpg

SUNTARBETSLIV

Bildbank för Suntarbetsliv, som vi också har kompletterat med filmer, cinemagraphs och kampanjbilder. Se exempel.