fotografi

Skaffa musikkompisar!

Tidigare detta år var jag med och tog fram kampanjmaterialet till Tre Sverige och deras satsning på Musikkompis som görs tillsammans med Kompisbyrån. Åkestam Holst står bakom koncept och Vi fotograferade/filmade på tre platser i Sverige med bl.a Eva Dahlgren och Little Jinder. Väldigt viktigt, väldigt kul. Redan efter ett par veckor var dessa filmer de mest tittade/spelade reklamfilmerna som Tre ha släppt. Filmrättigheter tillhör  Tre / Kompisbyrån och Egestrand & Blund. 

Rättigheterna till filmerna tillhör Tre / Kompisbyrån och Egestrand & Blund


Så skriver du en kreativ brief – 6 tips

Här kommer tips på det mest fundamentala i en beställning som också kan vara en bra grund i din kreativa brief. 

Vem vill inte uppfattas som en proffsig beställare? Alla större produktioner vinner på att inledas med att samla nyckelpersoner från verksamheten för att svara på frågorna nedan. Svaren utgör en avgörande grund för fotografen och teamet som ska genomföra uppdraget. Om du är ensam i din roll, bjud in fotograf plus team till det initiala mötet – det lyfter alltid slutresultatet på ett fantastiskt sätt. 

Briefen - 6 viktiga punkter

Börja med att diskutera vad betraktaren ska; känna, uppleva och göra? Kan du svara på dessa frågor har du kommit långt och inte minst vad bilden/kampanjen ska leda till (Call to Action). 

  • Vad är syftet med uppdraget och vad vill ni uppnå?
  • Vad är budskapet?
  • Vem talar vi till?
  • I vilka kanaler och media ska innehållet spridas för att uppnå mål och effekt?
  • Vilken typ av bild / film / illustration etc. ska vi använda? 
  • Vad har vi att förhålla oss till? (Exempelvis bildmanér, policys, grafiska riktlinjer, planering, resurser etc)

Briefen bör sedan innehålla en del som beskriver projektets omfattning och en teknisk specifikation. Det är bra och från början ha med format, anpassning, medie, komprimeringsgrad eller vad nu uppgiften består i. 

Moodboard

Japp. Ingen brief utan en bra moodboard som ger en viktig fingervisning till ditt kreativa (och strategiska) team om vad som ska uppnås. Klipp och klistra och hittar du inte exakt de bilder/filmer som du ämnar producera - lugnt, ta även de bilder som du INTE vill ha, alltså exempel på vad ni absolut inte får göra. Arbetar man tajt med fotograf/filmare och pratar samma språk brukar detta vara mindre nödvändigt men ska briefen ut i en större organisation eller arbetsgrupp med varierande kompetenser kan detta vara avgörande för lyckat resultat. 

Mediaplan

Många glömmer hur bra och viktig en mediaplan är, speciellt i tider där vi diskuterar 360 kampanjer och integrerade lösningar. Här brukar det behövas en tanke på anpassning av format i de olika kanalerna bilderna eller filmerna visas i.

Nulägesanalysen

Punkterna ovan finns oftast med i kommunikationsplaner och kan användas på ett sätt som gynnar och lyfter resultatet. Ett annat sätt att snabbt utforma en brief är att göra en nulägesanalys och svara på frågorna: Vad ska göras, varför, för vem, var, hur och när? Samma gäller om du arbetar med Storytelling eller bildberättande - då fungerar de frågorna toppen som en bra start till vidare arbete.