Digitalt

HUR MÖTER DU DIN PUBLIK I DIGITALA KANALER?

En trendanalys för Johner Bildbyrå Juni 2016

Texten nedan är saxad ur Johner's Bildbyrå Nyhetsbrev Juni 2016. Intervju och skrift av Johnér.

Så tar du dig igenom bruset och når dagens visuella kund

Bilden spelar en avgörande roll för att nå din målgrupp i digitala kanaler. Undersökningar visar att digitalt innehåll med relevanta bilder får 94% mer visningar än innehåll som saknar relevanta bilder*. Fotografen och kreative producenten Kristofer Samuelsson ger här sina bästa råd för att du ska nå fram till din mottagare.

Hej Kristofer! Berätta om vad du arbetar med!

– Jag arbetar med mina kunders kommunikationsstrategier, leder workshops och gör trendanalyser, såväl som att jag producerar stillbild och rörligt, eller en mix däremellan. 

– Flera av mina kunder är i ett digitalt omställningsarbete och arbetar intensivt för att möta sina kunders nya behov och beteenden. Jag är en kreativ producent som kopplar företagets vision, aktiviteter och omvärldens händelser till en relevant och fungerande plan för hur vi ska kommunicera med olika målgrupper och segment i olika kanaler. 

Hur ser du på bildens roll i digital marknadsföring?

– Bilden har definitivt en central roll och har fått en ny arena i och med den digitala utvecklingen. Bilder engagerar, informerar och skapar handling. Men bilden är inte en isolerad ö, utan samverkar med den kontext den är i. 

– Idag mixas bilder med all möjlig media. Samtidigt har vi fått mer tillgänglig teknik som nya plattformar och snabbare uppkoppling ihop med smartare verktyg för statistik och uppföljning. Det ställer större krav på att förstå vilka vi kommunicerar med, eller ska kommunicera med. 

Hur mår bilden i den digitala världen idag? 

– Jag tror att det råder en övertro på att försöka skapa virala succéer istället för att långsiktigt arbeta in rätt budskap till rätt målgrupp och mäta bildens effekt i sin kontext i annat än delning och views. Den visuella kraften i bilder är stark och rätt utnyttjad skapar bilder engagemang men också handling. 

– Med mer än 1,8 miljarder uppladdade bilder dagligen, flyter tidigare åtskilda bildgenrer nu ihop på ett sätt som både bildleverantörer och beställare bör ta i beaktning.

Berätta mer, vad innebär det att bildgenrer flyter ihop?

– Tänk bara på hur ditt Facebookflöde ser ut, med en mix av vänners inlägg, filmer på gulliga djur, företagsannonser och kanske nyhetsmedia och notiser. Det gör att vi ökar toleransen för olika uttryck samtidigt som det ställer nya krav på hur företag kommunicerar. Bilden måste helt enkelt vara intressant för att sticka ut. 

– Bilden måste vara värd att delas och trigga till handling, och ligga i linje med vad vi förväntar oss att varumärket ska kommunicera. Om man vill lyfta fram hållbarhet kan en selfie på en VD på en åker skapa en autentisk och transparent kommunikation, medan det finns andra sammanhang där bilden skulle passa mindre bra.

 

Vad är skillnaden mellan att använda grafik eller bild?

– Precis som hur vi arbetar med marknadsmixen i vår kommunikation, är en variation eller en kombination av bild och grafik i rätt kanaler effektivast. Idag ser vi allt oftare bilder i bildspel på Instagram eller Facebook där grafik har lagts på för att förstärka budskapet. 

– Bilder har ju en visuell dragningskraft som snabbt berör och engagerar medan grafik snabbt kan berätta och informera. Vi har ett enormt brus i våra digitala kanaler och flera hundra varumärken slåss dagligen om din uppmärksamhet varvat med din vänners och familjs inlägg. Vi måste fråga oss hur vi kan skapa bilder, film och grafik som engagerar dem vi vill prata med. Med starka "call to actions" kan vi skapa det engagemang som krävs för handling.

Hur lyckas vi skapa engagemang i det stora informationsbrus som finns idag? 

– Mitt tips är att utifrån mottagarens perspektiv försöka sätta sig in i vad som tränger igenom bruset och skapar effektiv kommunikation. Är ditt inlägg med bild, film eller text unikt? Vad är värt att delas och sprida vidare, och varför ska någon dela informationen? Kan du inte svara på detta bör du nog se över insatsen. 

– På en hemsida gäller lite andra regler. Där äger du själv all kommunikation och behöver skapa intresse med andra variabler och hitta ett samspel mellan, form, text, bild, grafik och film. 

Visuellt innehåll blir allt viktigare för hur människor upptäcker produkter och varumärken. Vad kan en bra bild tillföra som inte en text kan?

– En bild kan vi ladda med värderingar som vi kan kommunicera ut på bara några sekunder till skillnad från en text. Fler företag måste våga sluta att visa sina produkter i bild, och istället arbeta med bilder som är laddade med de värderingar mottagaren vill omge sig med, eller som man vill koppla ihop med sin produkt. Ofta är det mer effektivt att fokusera på upplevelsen av en produkt än att visa produkten i sig. Det beror lite på om det är en hög- eller låginvolveringsprodukt vi talar om. 

– Text är förstås inte oviktigt. Rätt använd stärker bilden och texten varandra och blir tillsammans ett starkt budskap som ger önskad effekt.

Undvik de vanligaste felen när du väljer bild till digitala kanaler

• Du tror att bilden är intressant, men har du kollat av med målgruppen och undersökt vilka känslor och handlingar bilden väcker?

• I ren iver, eller brist på diskussion och tanke, väljer du för många produktrelaterade och informativa bilder istället för de som väcker känslor. 

• Du väljer bilder med för mycket detaljer som inte gör sig i små skärmar. Många bilder ska dessutom fungera responsivt, alltså en liggande startbild på laptop blir ett porträttformat i en mobil.

Så lyckas du med dina bildval i digitala kanaler

• Välj rena bilder med tydliga budskap. Motivet är centralt för att kunna engagera och beröra. Känslan du vill ha är 100 procent autenticitet och relevans. Bilden ska kommunicera inifrån och ut. 

• Bildspel är effektiva och spelar en viktig roll idag. Vi är tillbaka i den klassiska berättandeformen och storytelling. 

• Gå alltid tillbaka till din nulägesanalys. Vem är det du vill kommunicera med, vad är syftet med din insats och vad ska den leda till? Vilka känslor behöver du väcka och med vilket budskap?

Embed Block
Add an embed URL or code. Learn more

Ett digitalt Magasin för ett hållbart Östersjön

Baltic Sea City Accelerator  

Baltic Sea City Accelerator  

Under våren blev jag involverad ett mycket spännande och pågående projekt, Race For The Baltic, initierat av Skype-grundaren Niklas Zennström. Projektet syftar till att skapa en hållbar region kring Östersjön. Jag valde att helhjärtat kliva in och hjälpa dem med kommunikationsfrågor generellt och visuella produktioner specifikt. 

Här är frukten av några av våra första insatser, ett digitalt magasin om delprojektet www.balticseacityaccelerator.com som jag tillsammans med min AD-kollega Frederik Andersson tagit fram. Projektet pågår under sin första Pilotfas till April 2017 och jag rekommenderar dig att besöka https://www.facebook.com/RacefortheBaltic för mer information

Kanske kan även du och ditt företag bidra till en bättre region?