Vad är hållbarhet för oss?

Tillsammans är vi en stor organisation. 

Det finns en skepsis bland fåmansföretag att aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor. Traditionellt har denna fråga inte prioriterats och setts som en kostnad och inte en investering, precis som inom stora företag och organisationer. Som tur är ändras uppfattningen och kunskapen i snabb takt och många har påbörjat en omställningsresa, andra är redan i full fart med olika åtgärder och program. 

Under senaste åren har jag aktivt arbetat med hållbarhetsrelaterade projekt och nyligen avslutat kursen Strategisk hållbarhetskommunikation på Berghs. Målet är att bli riktig duktig på att arbeta med den visuella kommunikationen i mina kunders hållbarhetskommunikation.  

Åter till fåmansföretagarna. Det finns till antalet ca 2300 registrerade aktiva yrkesfotografer i Sverige (källa, SFF.se) och om vi istället ser oss som en gemensam organisation som täcker Sverige finns ganska mycket att förbättra. I synnerhet då i stort sätt varje fotograf äger en bil, lokal, massvis med utrustning och gör löpandes inköp och förbrukar en mängd material (Läs reklamfilm och reklamuppdrag) till produktioner. Räkna därtill mängden förbrukade mil i luften och på vägarna. Själva har vi ca två tusen mil i bilen årligen för att flytta utrustning och människor. Tydligt är att vi inte kan dra av några stordriftsfördelar och det kan tyckas att den cirkulära ekonomin är ganska långt ifrån vår bransch som jag anser i sin grund mycket konservativ i fråga om affärsutveckling och marknad. Något bättre kanske det går för de kollektiv och gemensamma studios som vi finner över landet eller för de fotografer och team som aktivt väljer och hyra in utrustning inför varje jobb, liksom vi gör. Så ja, om varje team gör skillnad så blir påverkan stor. 

Vi investerar årligen 5-10%. 

Vi måste ställa om. Något annat finns inte. Frågan här hur och var insatserna sker bäst. Jag vågar påstå att det dels är en intern metodik, samt göra aktiva val bland leverantörer och kunder likväl initiera projekt som gör en positiv påverkan. Hos Kristofer Samuelsson Photography arbetar vi med social hållbarhet och ansvarstagande, miljömässiga och ekonomiska.

Skärmklipp 2017-08-29 09.09.47.png

Sociala. Vi driver årligen flertal projekt och stödjer organisationer med vår kunskap och produktion för att ge tillbaka något. Vi beräknar detta ligga om 5-10% ihop med de miljömässiga projekten och det är inte alltid som det är en tydlig skiljelinje dem emellan. Exempel är på när vi stöttade Kompisbyrån och projektet Musikkompis som telekombolaget TRE förde fram i ljuset genom en lyckad kampanj vi bidrog med bilder till. 

Miljömässiga. Här har vi investerat i tid på att arbeta med Östersjön som fokusområde, exempel med plattformen Race for The Baltic som Niklas Zeenström står bakom. Vi gör också löpande aktiva val att försöka välja rätt transportalternativ, handla in utrustning efter behov, och välja leverantörer med omsorg. Det sista är mycket svårt ska erkännas och i vår bransch finns få som lyfter frågan. Men vi arbetar på detta!

 

Ekonomiska. Det handlar inte bara om att skapa en god ekonomi med hög avkastning i vår verksamhet som gör att vi kan fortsätta erbjuda bra tjänster inom film och foto, utan också se till att varje krona investeras smart och maximera ROI på dessa så vi kan öka investeringsgraden i olika direkt påverkbara projekt. Målet är att gå från dagens 5-10% (Siffran varierar med projektens natur) till 30%. Planen är redan satt i verket och handlar mycket om att skapa samarbeten tillsammans med aktörer, samhällsaktörer och de som är förändringsbenägna att arbeta i projekt som gör skillnad. Där är vi beredda att lägga in våra resurser.

Områden som intresserar särskilt är integration, vattenfrågor, solenergi/energifrågor och jag ser att det finns mycket att göra kring aktörers kommunikation och varumärkesbyggande i detta.

Medan dessa projekt pågår gör vi det lilla men ändå så viktiga i att ex. Välja tåget, ta cykeln eller låta våra kunder dricka kranvatten. Om vi är 2300 fotografer med team som dagligen agerar aktivt så gör det skillnad.

Jo, jag har också precis avslutat Berghs kurs Strategisk Hållbarhetskommunikation vilket är helt i linje med de hållbarhetsrelaterade projekt vi närmar oss där jag agerar konsult och fokuserar på frågor kring visuell kommunikation och bygga varumärke. 

Vad gör du?

Har du idéer eller projekt som gör skillnad, tveka inte och bjud in oss på ett glas kranvatten så ser vi hur vi kan addera värde i er kommunikation. Sådana projekt älskar vi! 

/Kristofer